Třeboňská nocturna 2006

PROGRAM 2006 – 3. ročník

11. 7. 2006, Kostel Sv. Jiljí
Stamicovo kvarteto
Jiří hlaváč – klarinet
komorní koncert

12. 7. 2006, Kostel Sv. Jiljí
Štěpán Rak – kytara
komorní koncert

13. 7. 2006, Divadlo J. K. Tyla
Boni Pueri
Pavel Horák, Jakub Martinec – sbormistři

14. 7. 2006, Masarykovo náměstí
Big Band Českého rozhlasu
Václav Kozel – dirigent
Ilona Csáková – zpěv
Karel Černoch – zpěv

15. 7. 2006, Masarykovo náměstí
Pocta Emě Destinnové
Komorní orchestr Bohuslava Martinů Brno
Petr Vronský – dirigent
Marina Vyskvorkina – soprán / Rusko
Petr Nouzovský – violoncello
v programu vystoupila Božidara Turzonovová a PhDr. Zdeněk Mahler