Jiří Bárta, Milan Paľa, Jiří Kabát

11. 7. 2024 | kostel sv. Jiljí

KOUPIT VSTUPENKY ZDE

Jiří Bárta – violoncello
Milan Paľa – housle
Jiří Kabát – viola

Program: J. S. Bach – Goldbergovské variace BWV 988 v úpravě pro smyčcové trio od Dmitrije Sitkovetského

Večerem provází paní Martina Kociánová.

 

Milan Paľa, slovenský houslista žijící v Brně, je typem erudovaného a přemýšlivého interpreta, který jde vlastní cestou. Svůj repertoár stále rozšiřuje o nová díla. Zásadní vliv na formování jeho hudebního projevu měla spolupráce se skladateli, která vyústila ve vznik skladeb „šitých“ mu na míru. Jeden z největších impulsů mu dodal umělecký kontakt s francouzským varhaníkem a skladatelem Jeanem Guillou. V repertoáru má díla od baroka po současnost, jeho doménou je však hudba 20. a 21. století. Řadu děl zahraničních i domácích skladatelů uvedl v premiéře. Vystoupil na festivalech ISCM World New Music Days, Muzički Biennale Zagreb, Festival Messiaen au Pays de la Meije, Pražské jaro aj., s orchestry Filharmonie Brno, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK či Slovenskou filharmonií, pod taktovkou 

renomovaných dirigentů. Nebývale rozsáhlá je Paľova diskografie, která kromě sonát pro housle či violu standardního repertoáru zahrnuje například komplet houslových sonát Mieczysława Weinberga, natočených live na festivalu Moravský podzim 2019, houslové koncerty Albana Berga, Karola Szymanowského či Alfreda Schnittkeho. Významné místo má v Paľově diskografii nahrávka Bachových Sonát a partit a Suit. Za jedinečný počin lze označit projekt Cantūs Moraviae, zacílený na tvorbu pro sólové housle nebo violu, a album Milanolo se skladbami napsanými pro pětistrunné housle, obohacené o spodní violový registr. 

Jiří Bárta 

Přední český violoncellista Jiří Bárta spolupracuje s orchestry jako Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker, pravidelně je zván na přední festivaly. Vysoce hodnoceny jsou jeho nahrávky Bachových violoncellových suit, Šostakovičových violoncellových koncertů a obou Koncertů pro violoncello Antonína Dvořáka (A dur i h moll). CD se Sonátou pro violoncello sólo Zoltána Kodályho udělil londýnský časopis The Gramophone ocenění „Editor´s Choice“ , do stejného výběru se dostalo i Bártovo CD s violoncellovými koncerty Bohuslava Martinů, J. B. Foerstera a Jana Nováka. Jiří Bárta spolupracoval s Magdalenou Koženou na jejím albu „Songs“, oceněném Gramophone Award. S jazzovým kvartetem Milana Svobody spolupracoval na CD „Znamení Střelce“. Dokument České televize “Můj pokus o mistrovský opus” (Jiří Bárta versus Bachovy suity) v režii Jakuba Sommera získal hlavní cenu “Cirkom Price” za nejlepší hudební dokument v mezinárodní evropské soutěži. V roce 2008 spoluzaložil Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře, v sezoně 2014 byl kurátorem komorní řady festivalu Dvořákova Praha.

Jiří Kabát 

Studoval Pražskou konzervatoř, je absolventem oboru skladba a dirigování ve třídě Jiřího Gemrota resp. Miriam Němcové a Miroslava Košlera, studium rozšířil na  Royal Conservatoire of Scotland. Jako sólista, dirigent, aranžér a skladatel spolupracoval s většinou tuzemských orchestrů. Je držitelem cen z mezinárodních soutěží a získal ocenění a stipendia jako např. Classic Prague Award, Governor's Prize, Tillett Trust Bursary a další. V roce 2011 obdržel cenu absolutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Je držitelem ceny OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby. Jeho díla zněla např. na Festival International Echternach, v komorním cyklu FOK a České filharmonie, na Festival du Lubéron a mnoha dalších. Po osm sezon zastával pozici violisty Vlachova kvarteta Praha, dva roky působil v téže roli v souboru Pavel Haas Quartet. Působil jako pedagog na Konzervatoři Pardubice, od školního roku 2020/21 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny. Je stálým členem souboru Barocco sempre giovane. 

NEWSLETTER
Chcete dostávat novinky o festivalu?
* označuje povinné

Přihlášení k newsleteru

* označuje povinné