Jiří Bárta, Milan Paľa, Přemysl Kšica

11. 7. 2024, 19:30 | kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny

KOUPIT VSTUPENKY ZDE

! Místa na sezení vyprodána. V případě zájmu možno na místě zakoupit vstupenky na stání za 150 Kč.

Změna programu: Z vážných osobních důvodů nevystoupí Jiří Kabát. Místo něj zavítá do Třeboně varhaník Přemysl Kšica.

Jiří Bárta – violoncello
Milan Paľa – housle

Přemysl Kšica - varhany

 

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Sinfonie z Kantáty "Wir danken dir Gott" BWV 29

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707): Ciacona in e Bux WV 160

Johann Sebastian Bach: Suita č. 3 C dur BWV 1009 pro sólové violoncello (Prelude-Allemande-Courante-Sarabande-Bourée I.Bourée II-Gigue)

Johann Sebastian Bach: Partita č.2 d moll BWV 1004 pro sólové housle (Allemande-Courante-Sarabande-Gigue-Chaconne)

Johann Sebastian Bach : Dvouhlasé invence BWV 772-786 pro housle a violoncello (C dur BWV 772-c moll BWV 773-D dur BWV 774-d moll BWV 775-Es dur BWV 776-E dur BWV 777-e moll BWV 778-F dur BWV 779-f moll BWV 780-G dur BWV 781-g moll BWV 782-A dur BWV 783-a moll BWV 784-B dur BWV 785-h moll BWV 786)

 

Milan Paľa, slovenský houslista žijící v Brně, je typem erudovaného a přemýšlivého interpreta, který jde vlastní cestou. Svůj repertoár stále rozšiřuje o nová díla. Zásadní vliv na formování jeho hudebního projevu měla spolupráce se skladateli, která vyústila ve vznik skladeb „šitých“ mu na míru. Jeden z největších impulsů mu dodal umělecký kontakt s francouzským varhaníkem a skladatelem Jeanem Guillou. V repertoáru má díla od baroka po současnost, jeho doménou je však hudba 20. a 21. století. Řadu děl zahraničních i domácích skladatelů uvedl v premiéře. Vystoupil na festivalech ISCM World New Music Days, Muzički Biennale Zagreb, Festival Messiaen au Pays de la Meije, Pražské jaro aj., s orchestry Filharmonie Brno, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK či Slovenskou filharmonií, pod taktovkou 

renomovaných dirigentů. Nebývale rozsáhlá je Paľova diskografie, která kromě sonát pro housle či violu standardního repertoáru zahrnuje například komplet houslových sonát Mieczysława Weinberga, natočených live na festivalu Moravský podzim 2019, houslové koncerty Albana Berga, Karola Szymanowského či Alfreda Schnittkeho. Významné místo má v Paľově diskografii nahrávka Bachových Sonát a partit a Suit. Za jedinečný počin lze označit projekt Cantūs Moraviae, zacílený na tvorbu pro sólové housle nebo violu, a album Milanolo se skladbami napsanými pro pětistrunné housle, obohacené o spodní violový registr. 

Jiří Bárta 

Přední český violoncellista Jiří Bárta spolupracuje s orchestry jako Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker, pravidelně je zván na přední festivaly. Vysoce hodnoceny jsou jeho nahrávky Bachových violoncellových suit, Šostakovičových violoncellových koncertů a obou Koncertů pro violoncello Antonína Dvořáka (A dur i h moll). CD se Sonátou pro violoncello sólo Zoltána Kodályho udělil londýnský časopis The Gramophone ocenění „Editor´s Choice“ , do stejného výběru se dostalo i Bártovo CD s violoncellovými koncerty Bohuslava Martinů, J. B. Foerstera a Jana Nováka. Jiří Bárta spolupracoval s Magdalenou Koženou na jejím albu „Songs“, oceněném Gramophone Award. S jazzovým kvartetem Milana Svobody spolupracoval na CD „Znamení Střelce“. Dokument České televize “Můj pokus o mistrovský opus” (Jiří Bárta versus Bachovy suity) v režii Jakuba Sommera získal hlavní cenu “Cirkom Price” za nejlepší hudební dokument v mezinárodní evropské soutěži. V roce 2008 spoluzaložil Mezinárodní festival komorní hudby v Kutné Hoře, v sezoně 2014 byl kurátorem komorní řady festivalu Dvořákova Praha.

Přemysl Kšica
Narodil se v roce 1981 v Praze. Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium hry na varhany na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze (prof. Josef Popelka) a na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu (prof. Dr. Ludger Lohmann). Studiu varhanní improvizace se věnoval u prof. Jaroslava Vodrážky, doc. Jaroslava Tůmy a Johannese Mayra. Vzdělání dále rozšířil prostřednictvím mnoha varhanních kurzů pod vedením vynikajících zahraničních varhaníků (Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Günter Kaunzinger a další). Je držitelem řady ocenění z varhanních soutěží. Třikrát získal cenu za varhanní improvizaci na soutěži v Opavě, v roce 2004 získal 3. cenu na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Lublani, v roce 2005 2. místo na Varhanní soutěžní přehlídce v Mostě a v roce 2010 2. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena v Opavě. V Praze působí mnoho let jako chrámový varhaník, v poslední době zejména v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Vyučuje hru na varhany na církevní základní umělecké škole v Praze a na Konzervatoři v Teplicích. Věnuje se koncertní činnosti u nás a v zahraničí.

Večerem provází paní Martina Kociánová.

NEWSLETTER
Chcete dostávat novinky o festivalu?
* označuje povinné

Přihlášení k newsleteru

* označuje povinné