4. ABONENTNÍ KONCERT – čtvrtek 20. ledna 2022

20.1.2022 | 

„Večerní setkání“

Martina Kociánová
Prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc.

Martina Kociánová
Mezzosopranistka a moderátorka původně vystudovala historii a muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě, současně pak i ostravskou Lidovou konzervatoř. Už během studií začala pracovat jako redaktorka a moderátorka zpravodajství České televize. Moderovala hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova, hlavní zprávy TV Prima. V roce 2007 moderovala na ČT24 živý diskusní pořad Vedlejší efekty.
Na Frekvenci 1 téměř tři roky zpovídala nejvýznamnější osobnosti naší kultury i vědy v pořadu Odpolední klid Martiny Kociánové. V Českém rozhlase Dvojka vysílala více než osm let. Do pořadu Host do domu si zvala osobnosti české i zahraniční. V roce 2018 se osamostatnila, založila internetové Rádio Svobodné universum a pro tento portál připravuje pořady Kupředu do minulosti a Rada starších.
Souběžně s touto moderátorskou a novinářskou profesí se věnuje zpěvu. Hostovala ve Státní opeře Praha, Divadle F. X. Šaldy v Liberci, Jihočeském divadle České Budějovice, Slezském divadle Opava, Hudebním divadle Karlín. Spolupracovala s řadou hudebních těles a pravidelně koncertuje s dechovým Triem Amadeus, s kytaristou L. Brabcem, s harfenistkou K. Englichovou, houslistou J. Svěceným. Koncertovala nejen na domácích scénách, ale také v New Yorku, San Franciscu, Los Angeles, Německu, Rakousku, Francii, Japonsku.
Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002 udělila Evropská unie umění Cenu Gustava Mahlera. V roce 2019 získala Krameriovu cenu za nezávislou žurnalistiku za audio cyklus Kupředu do minulosti - od Asociace nezávislých médií.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc.
je český lékař, specializací neurochirurg, v letech 1997–2020 přednosta Neurochirurgické (později Neurochirurgické a neuroonkologické) kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK.
Po maturitě roku 1971 se rozhodl pro studium všeobecného lékařství a v roce 1978 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V letech 1978–1997 působil na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde byl od roku 1996 přednostou oddělení. Roku 1982 vykonal atestaci I. stupně a o pět let později specializační atestaci II. stupně z neurochirurgie. V témže roce 1987 obhájil kandidátskou práci (CSc.) na Fakultě dětského lékařství UK na téma Experimentální poranění míchy. V akademickém roce 1988–1989 uskutečnil studijní pobyt Research Fellowship na Barrow Neurological Institution ve Phoenixu (Arizona).
Na 2. LF UK v roce 1993 obhájil habilitační řízení (docent) prací na téma Chirurgie mozkových aneurysmat. V říjnu 1997 pak byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Tuto pozici zastával do roku 2020. Roku 1998 završil obhajobu doktora věd (DrSc.) dizertační prací Arteriovenozní malformace mozku. Kromě problematiky mozkových aneurysmat a arteriovenózních malformací se specializuje také na nejsložitější mozkové nádory. V roce 2002 se stal profesorem na Univerzitě Karlově v Praze (inaugurační přednáška Chirurgické a intervenční léčení ischemie mozku).

Působil také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a v letech 2011–2015 byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností. Od roku 1998 zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Jeho otec profesor Vladimír Beneš, DrSc., stejně jako syn docent MUDr. Vladimír Beneš, PhD. (nar. 1979), byl též neurochirurg.

Jeho zálibami jsou entomologie, divadlo, sport, cestování.

NEWSLETTER
Chcete dostávat novinky o festivalu?
* označuje povinné

Přihlášení k newsleteru

* označuje povinné