KONTAKT

ŘEDITELKA FESTIVALU
Ing. Irma Mrázková
irma.mrazkova@trebonskanocturna.cz

DRAMATURG FESTIVALU
Petr Nouzovský  

INFORMAČNÍ LINKA FESTIVALU
+ 420 721 585 178 (v provozu denně v čase 9-21 hodin)
info@trebonskanocturna.cz

Spolek Třeboňská nocturna
Vrchlického 939/II, 379 01 Třeboň
IČ: 270 40 721
DIČ: CZ27040721
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 4391
číslo bankovního účtu: 710670359/0800

NEWSLETTER
Chcete dostávat novinky o festivalu?
* označuje povinné

Přihlášení k newsleteru

* označuje povinné