5. ABONENTNÍ KONCERT – čtvrtek 23. února 2023

23. 2. 2023 | 

KOUPIT VSTUPENKY ZDE

„Večerní setkání“

Martina Kociánová
Václav Cílek, RNDr. CSc.

Martina Kociánová
Mezzosopranistka a moderátorka původně vystudovala historii a muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě, současně pak i ostravskou Lidovou konzervatoř. Už během studií začala pracovat jako redaktorka a moderátorka zpravodajství České televize. Moderovala hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova, hlavní zprávy TV Prima. V roce 2007 moderovala na ČT24 živý diskusní pořad Vedlejší efekty.
Na Frekvenci 1 téměř tři roky zpovídala nejvýznamnější osobnosti naší kultury i vědy v pořadu Odpolední klid Martiny Kociánové. V Českém rozhlase Dvojka vysílala více než osm let. Do pořadu Host do domu si zvala osobnosti české i zahraniční. V roce 2018 se osamostatnila, založila internetové Rádio Svobodné universum a pro tento portál připravuje pořady Kupředu do minulosti a Rada starších.
Souběžně s touto moderátorskou a novinářskou profesí se věnuje zpěvu. Hostovala ve Státní opeře Praha, Divadle F. X. Šaldy v Liberci, Jihočeském divadle České Budějovice, Slezském divadle Opava, Hudebním divadle Karlín. Spolupracovala s řadou hudebních těles a pravidelně koncertuje s dechovým Triem Amadeus, s kytaristou L. Brabcem, s harfenistkou K. Englichovou, houslistou J. Svěceným. Koncertovala nejen na domácích scénách, ale také v New Yorku, San Franciscu, Los Angeles, Německu, Rakousku, Francii, Japonsku.
Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002 udělila Evropská unie umění Cenu Gustava Mahlera. V roce 2019 získala Krameriovu cenu za nezávislou žurnalistiku za audio cyklus Kupředu do minulosti od Asociace nezávislých médií.

Václav Cílek, RNDr. CSc.
je český geolog a esejista. Střední školu navštěvoval mj. v Tanzanii, kde otec pracoval jako geolog, poté vystudoval hornickou průmyslovou školu v Příbrami a geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1980 pracuje v Geologickém ústavu AV ČR, v letech 2004-2012 zde byl ředitelem. Zabývá se otázkami spjatými s klimatickými oscilacemi a vývojem české krajiny. Kmenový autor měsíčníku Vesmír, dále publikoval či publikuje v novinách a časopisech: Analogon, Archeologické rozhledy, Aragonit, Architekt, Armádní noviny, Český kras, Geotechnika, ECHO 24, Hospodářské noviny, Host, Lidé a země, Minerál, Ochrana přírody, Památky a příroda, Prostor, Reflex, Respekt, Sondy, Souvislosti, Týden, Věstník Českého geologického ústavu ad.; na internetu např. scienceworld.cz., a v řadě odborných periodik.
Spoluautor publikace Velká kniha o klimatu Zemí koruny českéPříroda, člověk a krajina, či O přírodě, paměti středních Čech. Učebnice a odborné publikace (výběrově): Podzemní Praha: soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografieArcheologie a jeskyně: sborník věnovaný památce archeologa Františka Proška (1922-1958)Přírodopis IV pro 9. ročník základní školyPseudokrasový sborník ad. Je autorem knih Krajiny vnitřní a vnějšíDýchat s ptákyArcheusOrfeusKameny a hvězdy aj., dále dvou knih pro děti – Krajiny domova a Cesty labyrintem. Kromě toho je autorem asi 200 vědeckých prací, dále pak kapitol do zhruba dalších dvaceti knih. Je editorem a spoluautorem obsáhlé monografie Střední Brdy a Český kras. Pro českou televizi pracoval na řadě projektů, z nichž nejznámější byl desetidílný seriál Podzemní Čechy IIMagické horyBohové a mýty staré EvropyTajný život skal. Jedná se celkem o sto dokumentárních filmů, které získaly 14 národních a mezinárodních cen.
Přednášel na Filosofické fakultě UK, Fakultě humanitních studií UK a pro různé zahraniční univerzity. Za svoji práci získal několik cen jako cena VIZE 97, cena Ministra životního prostředí, Česká hlava za popularizaci, Trilobit, Kantuta, Zlatá stuha a další.
Je ženatý, má dvě dcery.

NEWSLETTER
Chcete dostávat novinky o festivalu?
* označuje povinné

Přihlášení k newsleteru

* označuje povinné