Podmínky návštěvy festivalu v souvislosti s Covid - 19

Účast na koncertech MHF Třeboňská nocturna je podmíněna splněním aktuálních podmínek nařízených Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví.

Aktuální podmínky zveřejníme v dostatečném předstihu zde či na facebookových stránkách festivalu. Děkujeme za pochopení.

Od 1. července by mělo být umožněno zaplnit 75% kapacity vnitřních prostor při zachování povinných rozestupů. Pro vstup do hlediště je, kromě povinnosti chránit si nos a ústa respirátorem třídy FFP2 a vyšší, nutné splnit alespoň jednu z podmínek:

TEST S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM

PCR test ne starší 7 dní či antigenní test ne starší 72 hodin. Možno doložit národním certifikátem, uznáváno je i potvrzení nebo čestné prohlášení o testu, provedeném zaměstnavatelem či školou. Formuláře čestných prohlášení budou k dispozici na místě.

OČKOVÁNÍ

Je třeba doložit národním certifikátem (vytištěným nebo v mobilní aplikaci), že uplynulo nejméně 14 dní od aplikace jednodávkové vakcíny, nebo bylo ukončeno očkování dvoudávkovou vakcínou, resp. uplynulo nejméně 22 dní, a ne více než 90 dní od aplikace první dávky.

PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID-19

Doložit výsledkem, lékařskou zprávou nebo národním certifikátem, že uplynula doba povinné izolace a neuběhlo více než 180 dní od provedení pozitivního testu.