Vilém Veverka, Kateřina Englichová

12. 7. 2022, 19:30 | 

12. 7. 2022, 19.30 hod, konírna, zámek Třeboň

Vilém Veverka – hoboj
Kateřina Englichová – harfa

Program:
Get Inspired by Impressions

Maurice Ravel (1875-1937)
Náhrobek Couperinův (výběr)
Prelude – Menuet – Rigaudon

Alphonse Hasselmans (1845-1912)
La source, koncertní etuda pro sólovou harfu op. 44

Ilja Hurník (1922–2013)
Tombeau de Köchel

Martin Hybler (1977)
Iásón a Médeia pro hoboj a harfu (výběr)
Prolog – Iásón – Médeia – Zlaté rouno – Epilog

Claude Debussy (1862-1918)
Rêverie
Arabesque č. 2
Prelude

Harfistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka vystoupili poprvé společně roku 2005. Líbezné tóny hoboje a křehké tóny harfy tvoří ideální spojení a vedle vlastního sólistického působení si oba umělci vybudovali obsáhlý společný repertoár. Roku 2017 vydali album „Impressions“ (Supraphon) se skladbami Clauda Debussyho, Maurice Ravela a Luboše Sluky.

Vilém Veverka (nar. 1978) patří k předním interpretům svého nástroje. Studia na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění si doplnil na mistrovských kurzech u německého hobojisty Dominika Wollenwebera v Berlíně. Roku 2003 zvítězil v soutěži Sony Music Foundation v Tokiu a nastoupil sólovou dráhu, působí v komorních formacích a spolupracuje s českými i zahraničními orchestry. Jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období, obsahuje řadu skladeb druhé poloviny 20. století (Bohuslav Martinů, Marek Kopelent, Luciano Berio, Morton Feldman, Isang Yun, Bernd Alois Zimmermann ad.), z nichž některé uvedl v českých premiérách. S Ensemble Berlin Prag, který v r. 2011 založil s členy Berlínské filharmonie, nahrál souborně Triové sonáty Jana Dismase Zelenky, vytvořil první českou kompletní nahrávku Dvanácti fantazií pro hoboj sólo Georga Philippa Telemanna, a sólové album s koncerty J. S. Bacha, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna.

Vilém Veverka je primáriem souboru „PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy „Buffet-Crampon“. V roce 2014 působil jako „Artist in Residence“ na významném německém festivalu „Mitte Europa“.

Kateřina Englichová vystudovala Pražskou konzervatoř, na základě Fulbrightova stipendia pokračovala na Curtisově Institutu ve Filadelfii, a na Vysoké hudební škole Hannse Eislera v Berlíně. Spolupracuje s významnými domácími i zahraničními umělci a soubory, zúčastnila se mnoha tuzemských i mezinárodních festivalů. Vedla mistrovské kurzy v USA (Juilliard School of Music, Curtis Institute of Music), v Kanadě, Hongkongu, Itálii a Lucembursku. Podílela se na více než 30 CD nahrávkách – např. pro firmy Supraphon, Harmonia Mundi, New World Record USA, Exton Japan aj. Kromě harfového repertoáru historických období se věnuje také soudobé hudbě, celá řada skladatelů napsala skladby přímo pro ni (Sylvie Bodorová, Jiří Gemrot, Zdeněk Lukáš, Jan F. Fischer, Karel Janovický, Jindřich Feld, Luboš Sluka aj.) Je držitelkou prvních cen z mnoha mezinárodních soutěží a sama působí v soutěžních porotách.

NEWSLETTER
Chcete dostávat novinky o festivalu?
* označuje povinné

Přihlášení k newsleteru

* označuje povinné